Klauzula Informacyjna RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PINOT DYSTRYBUCJA SPÓŁKA Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWA ul. Traugutta 5, 90-106 Łódź, adres email: arkadia@hurtowniaalkoholi.pl
  2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą lub przepis prawa.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizacji usługi.
  4. Pani/Pana dane będą udostępniane jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach prawa.
  6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych oraz prawo do przenoszenia danych.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
  8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.